Polityka ochrony prywatności | kwiaty online warszawa

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności
(aktualizacja na dzień 24.05.2018)

1. Mandragora przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów.
Mandragora jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie informacji i danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności są opublikowane na stronach internetowych Mandragory.

2. Dane osobowe i inne informacje
Złożenie zamówienia w sklepie kwiaty-warszawa.pl wymaga podania danych nadawcy oraz odbiorcy przesyłki kwiatowej. Dane nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Dane odbiorcy są przekazywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją dostawy. Informacje te są wówczas przesyłane do kwiaciarni, która realizuje zamówienie i doręcza kwiaty.
Dane nadawcy NIE są udostępniane odbiorcom przesyłek kwiatowych! Do komunikacji z odbiorcą służy specjalne pole BILECIK, w którym nadawca może się podpisać. Brak treści w tym polu sprawia, że przesyłka jest anonimowa dla odbiorcy.
W zależności od wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.

3. Konto Mandragora - rejestracja
W formularzu rejestracyjnym Konta Mandragora muszą Państwo podać swoje dane kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy). Informacje kontaktowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Opcjonalnie możliwe jest również podanie danych demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie).
Dane demograficzne i profilowe wykorzystywane są do dostosowania naszej oferty do oczekiwań Klientów.
Dostęp do Konta Mandragora chroniony jest hasłem. Jest ono zaszyfrowane w bazie danych i nie może zostać odczytane przez nikogo poza Wami. Hasło jest wymagane przy wszystkich operacjach na Państwa koncie, utrzymuje więc informacje w nim zawarte jako prywatne i bezpieczne. Hasło musi zawierać od 6 do 32 znaków i może być zmienione w każdej chwili. W przypadku gdy zapomną Państwo hasła, system wygeneruje hasło zastępcze, które będzie przesłane na podany w formularzu rejestracji adres email.

4. Pliki cookies
Witryna sklepu internetowego kwiaty-warszawa.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez kwiaty-warszawa.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.

5. Google Analytics
Witryna sklepu internetowego kwiaty-warszawa.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

6. Informacje związane z RODO
Zawsze, kiedy korzystasz z naszych usług albo wchodzisz w interakcję z nami w inny sposób, gromadzimy i wykorzystujemy (przetwarzamy) informacje o Tobie (określane mianem „danych osobowych”). Poniżej opisano sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe. Wyjaśniono w nim także Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki możesz się z nami skontaktować.

KTO ZBIERA DANE OSOBOWE

Administratorem danych (podmiot odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika) jest Danuta Szymańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "L&L" Marketing i Zarządzanie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa, identyfikująca się numerami NIP 7292324344 oraz REGON 472375042. Podmiot ten prowadzi kwiaciarnię Mandragora i tak też będzie dalej nazywany.

JAKIE DANE SĄ ZBIERANE

Kwiaciarnia Mandragora wykorzystuje tylko te dane osobowe, które udostępniają jej bezpośrednio klienci. Jest to naturalny wynik złożenia przez nich zamówienia w sklepie internetowym kwiaty-warszawa.pl. Dane, które otrzymuje kwiaciarnia w celu przetworzenia zamówienia swojego klienta, to:

imię i nazwisko (ew. nazwa) i adresy nadawcy oraz odbiorcy
Numery telefonów nadawcy i odbiorcy
Adres e-mail nadawcy
Informacje o sposobie płatności i szczegóły dotyczące tejże płatności (np. szczegóły karty debetowej lub kredytowej)

JAK WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE OSOBOWE:

Zebrane dane wykorzystujemy w sposób następujący:

• Zapewnienie dostępu do usług
• Do obsługa klienta
• Do przetwarzanie zamówienia i realizacji zlecenia
• Do celów marketingowych
• Bezpieczeństwo

Zapewnienie dostępu do usług:
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia dostępu do usług, poprzez umożliwianie dostępu do zarejestrowanego konta. Dane osobowe możemy także wykorzystywać do wysyłania informacji administracyjnych, takich jak zmiany regulaminów, warunków i zasad. Będziemy podejmować tego typu działania w celu zarządzania naszymi obowiązkami umownymi względem użytkownika i/lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Obsługa klienta:
Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my z Tobą, będziemy wykorzystywać Twoje dane, takie jak informacje o zakupach, w celu zapewnienia wsparcia, obsługi pytań i reklamacji. Będziemy podejmować tego typu działania w celu zarządzania naszymi obowiązkami umownymi względem Ciebie, dla realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych i/lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Przetwarzanie zamówienia i realizacja zlecenia:
Informacje o Tobie i odbiorcy są wykorzystywane przez nas, aby przetwarzać Twoje zamówienia, aby zrealizować płatność za zakupione towary i usługi, aby dostarczyć zakupiony towar lub aby przetworzyć zwrot lub wniosek o zwrot pieniędzy. Możemy także wykorzystać Twoje dane w celu ochrony i identyfikacji potencjalnych nieuczciwych transakcji. Będziemy podejmować tego typu działania w celu zarządzania naszymi obowiązkami umownymi względem Ciebie i/lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych. W niektórych przypadkach możemy również udostępniać dane firmom, z którymi współpracujemy, np. w celu dostawy zamówienia poza Warszawą.

W celach marketingowych:
Jeżeli zgodzisz się na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych, możemy przesyłać Ci nasze newslettery, informacje o naszych produktach, promocjach, ofertach lub inne informacje, które mogą być dla niego interesujące. Dane osobowe wykorzystujemy do wysyłania informacji marketingowych. Możesz również otrzymywać od nas komunikaty marketingowe, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od zatwierdzonego partnera zewnętrznego. Będziemy wysyłać te komunikaty, gdy mamy w tym uzasadniony interes lub uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.
Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, możesz to w każdej chwili zrobić, klikając w odpowiedni link lub pisząc do nas.

Bezpieczeństwo:
Informacje zebrane podczas monitorowania naszych stron internetowych, usług on-line i e-maili możemy wykorzystywać w celu ochrony użytkownika oraz naszych pracowników i partnerów. Informacje te mogą być przekazane policji lub innym służbom. Będziemy podejmować tego typu działania w celu spełnienia obowiązków prawnych lub ze względu na nasz uzasadniony interes.

JAK UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
Twoje dane osobowe udostępniamy za Twoją zgodą lub w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji lub zapewnienia usługi. Poniżej wyszczególnione zostały kategorie odbiorców, którym możemy udostępniać dane użytkownika.
• zewnętrzni usługodawcy
• transakcje biznesowe, obowiązki prawne i organy porządku publicznego.

Zewnętrzni usługodawcy:
Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Mogą to być podmioty zapewniające obsługę klienta, dostawcy usług hostingowych, firmy zarządzające danymi klientów i specjalizujące się w ulepszaniu list, firmy realizujące zamówienia produktów lub koordynujące wysyłki, firmy kurierskie, podmioty przetwarzające płatności, firmy analizujące dane i dostawcy usług poczty elektronicznej. Staramy się korzystać z usługodawców, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie standardy prywatności i bezpieczeństwa danych.
W szczególności: gdy miejsce dostawy znajduje się poza Warszawą, niektóre dane są przekazywanie sieci Euroflorist, z którą współpracujemy w celu przetworzenia Twojego zamówienia. Zawarliśmy z nimi stosowną umowę bezpieczeństwa, która chroni takie dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować zamówienie. Następnie przechowujemy je na własny użytek lub jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji reklamowych przez e-mail/newsletter, przechowujemy i wykorzystujemy je do momentu, aż z tego nie zrezygnujesz. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, chyba że będziemy musieli je przechowywać z powodów prawnych.

ZMIANA DANYCH, USUNIĘCIE DANYCH:
Każdemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Twoich danych. Na życzenie udostępniamy całą historię zamówień i danych w nich występujących. Każdy ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: mandragora@kwiaty-warszawa.pl
Mandragora zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji (w tym również możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji elektronicznej od Mandragora) poprzez funkcję "Edytuj dane".
Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem "usun" na adres mandragora@kwiaty-warszawa.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Mandragora, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Korzystając z kwiaciarni internetowej zgadzają się Państwo na warunki naszej Polityki Ochrony Prywatności i na to, że będziemy korzystać z zebranych informacji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania zmian naszej Polityki Ochrony Prywatności. O jakichkolwiek zmianach będą Państwo natychmiast informowani.
Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące polityki ochrony prywatności Mandragora bardzo prosimy o kontakt. Wszystkie komentarze są dla nas bardzo cenne i pozwalają nam jeszcze lepiej dostosować nasze usługi do Państwa potrzeb.
SSL Certificate
SSL Certificate