Regulamin | kwiaty online warszawa

Regulamin

Sklep Internetowy „Mandragora” działający pod adresem www.kwiaty-warszawa.pl, prowadzony jest przez firmę L&L Marketing I Zarządzanie Danuta Szymańska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, identyfikującą się numerami NIP 7292324344 oraz REGON 472375042.

Kwiaciarnia Mandragora należy do sieci EuroFlorist umożliwiającej wysyłanie kwiatów do dowolnego miejsca w Polsce i na Świecie!

 1. Mandragora prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaty-warszawa.pl lub przez telefon.
 1. Dostawy kwiatów na terenie Polski realizowane są przez sieć kwiaciarni EuroFlorist. Dostawy lokalne kwiatów są realizowane przez kwiaciarnię. Dostawy upominków realizowane są wyłącznie na terenie Polski przez firmę kurierską.
 1. Opisy i zdjęcia produktów są własnością EuroFlorist lub zostały przekazane w użytkowanie przez partnerów EuroFlorist.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie www.kwiaty-warszawa.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy.
 3. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad. 
 4. Towary prezentowane w zakładce „wina”, są dostępne w sprzedaży dla osób powyżej 18 roku życia. 
 5. Mandragora zapewnia doręczenie kwiatów w 24 godziny, kwiatów i upominków w 48 godzin oraz upominków w terminie nie krótszym niż 48 godzin. Szczegółowe zasady określone są terminach realizacji
 6. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią lub i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.
 7. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 8. Kwiaciarnia realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z odbiorcą w treści zamówienia. 
 9. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Mandragora zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. Mandragora nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
 10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności  przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.
 11. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 13. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, jeśli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Odbiorca określa jakość i świeżość kwiatów na druku potwierdzenia odbioru. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia.
  Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu kwiatów i upominków w jednej przesyłce przez kuriera muszą zostać zgłoszone telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia.  
  W przypadku samych upominków Mandragora nie ponosi odpowiedzialności za termin odbioru przesyłki przez Odbiorcę.
 14. Mandragora zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.
 15. Mandragora zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 16. Mandragora. Kwiaty on-line , właściciel serwisu internetowego kwiaty-warszawa.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności  Mandragora.
 17. Mandragora zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 18. Mandragora nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 19. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej kwiaty-warszawa.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 21. Regulamin określa zasady zakupów w kwiaty-warszawa.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

 

SSL Certificate
SSL Certificate